Let Things Talk doet zijn uiterste best om de informatie op deze website zo actueel en volledig mogelijk te houden. Toch kan het voorkomen dat de getoonde informatie op deze website onjuist of onvolledig is. De inhoud kan daarom zonder vooraankondiging wijzigen. Aan de inhoud van deze website kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

Aansprakelijkheid

Het bezoek aan de website van Let Things Talk is voor uw eigen rekening en risico. Let Things Talk sluit iedere aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het bezoek van deze websites en het gebruik van de daarvan verkregen informatie, software en/of diensten uit, behalve als de schade een gevolg is van opzet door Let Things Talk.

Tekst

Op de teksten in deze website rust een auteursrecht van Let Things Talk. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van de gehele tekst of van een gedeelte van de tekst, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend.

Fotografie

Op de fotografie in website rust een auteursrecht van Let Things Talk. De foto's mogen dan ook niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden.

Ontwerp

Op het ontwerp van de website rust een auteursrecht van  Let Things Talk. Het ontwerp mag dan ook niet zonder hun voorafgaande schriftelijke toestemming worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt worden.

Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Let Things Talk heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.
Linken naar deze site. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Let Things Talk, een koppeling aan te brengen tussen zijn/haar site en deze site. 

Actualisering

Let Things Talk probeert deze website zo actueel mogelijk te houden, desondanks dragen wij geen verantwoording voor eventuele foutieve vermeldingen. De informatie, diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie. Hoewel Let Things Talk zijn best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website.

Merk 

Let Things Talk is een beschermd merk en is gedeponeerd bij het Benelux Merkenregister onder nummer: 1396284

Tel:  0031 - (0)85 - 77 33 638

Mail: info@letthingstalk.nl

Ma - Vrij 9.00 - 17.00

Feestdagen gesloten

8304 BC, Gildenweg 2,  Emmeloord

The Netherlands

Over Let Things Talk

Verbeter uw processen, werk prettiger en efficiënter en bespaar tijd, geld en energie door het inzetten van sensoren, software en displays. Wij maken uw gebouw duurzaam en uw werkplekken slimmer en veiliger. Waardoor uw medewerkers effectiever en plezieriger werken.

Ontvang de LTT nieuwsbrief